CarlinKit Tbox Plus cho phép nâng cấp từ Android 12 lên Android 13

Người đăng: Vinh | 12/08/2023

📣Thông Báo📣

  • Phiên bản Android 13 đã được phát hành! Bây giờ CarlinKit Tbox Plus cho phép nâng cấp từ Android 12 lên Android 13. Bạn có thể tải phiên bản firmware Android 13 tại đây: https://www.carlinkit.com/download/a13.html
  • Nếu Tbox Plus của bạn là Android 12 nhưng không có tính năng FOTA trên màn hình xe, vui lòng tải phiên bản firmware này và cập nhật trước khi nâng cấp lên Android 13. Tải phiên bản firmware Android 12_OTA tại đây: https://www.carlinkit.com/download/a12.html
  • ⚠️Lưu Ý: Bạn vẫn cần thẻ microSD để hoàn thành việc cập nhật này, sau đó, khi chúng tôi phát hành firmware mới lần sau, bạn có thể cập nhật trên màn hình xe bằng chức năng FOTA.
  • 👇Kiểm tra hướng dẫn bên dưới để biết cách cập nhật.
  • Ngoài ra, Tbox Plus cũng cho phép nâng cấp từ Android 11 lên Android 12, chúng tôi sẽ đăng hướng dẫn sau, hãy tiếp tục theo dõi chúng tôi để biết thêm tin tức sản phẩm mới nhất."

Video hướng dẫn: https://www.facebook.com/reel/828822298655698

Thảo luận về chủ đề này