HƯỚNG DẪN CÁCH CẬP NHẬT FOTA CHO ANDROID BOX CARLINKIT

Người đăng: Vinh | 25/07/2023

HƯỚNG DẪN CÁCH CẬP NHẬT FOTA CHO ANDROID BOX CARLINKIT

(Fota là công nghệ cho phép cập nhật phần mềm trực tiếp từ nhà sản xuất từ xa và tự động, bao gồm các bản vá lỗi (nếu có) hoặc bản nâng cấp, mà không cần phải thao tác nhiều bước thủ công như trước nũa)

Dưới đây là hướng dẫn cho bạn về cách tải và cài đặt file FOTA cho Tbox Plus.

(Và chúng tôi sẽ giới thiệu cách nâng cấp từ phiên bản Android 12 lên Android 13 sau này, chỉ cần theo dõi để biết thêm thông tin!)

Lưu ý:

  1. Tải firmware cho FOTA từ trang web của chúng tôi: https://www.carlinkit.com/download.html
  2. Nhớ đổi tên file thành update.zip, nhưng không giải nén nó.
  3. Bạn có thể cập nhật firmware mới nhất trên màn hình xe hơi sau khi chúng tôi phát hành phiên bản firmware tiếp theo.

Attention:

  1. Download the firmware for FOTA on our website: https://www.carlinkit.com/download.html
  2. Remember to change the name of file to update.zip, but don't unzip it.
  3. You can update to latest firmware on car screen after we release the next version firmware.

Video hướng dẫnhttps://youtu.be/RyIJlU-ppEs

Thảo luận về chủ đề này