So sánh Vietmap Live Pro với Vietmap S2

Người đăng: Đạt Trần | 26/09/2023

Vietmap Live Pro và Vietmap S2 là hai ứng dụng bản đồ dẫn đường của công ty Vietmap, có nhiều điểm tương đồng và khác biệt. Dưới đây là một số so sánh giữa hai ứng dụng này:

1. Kết nối internet

 • Vietmap Live Pro là ứng dụng bản đồ trực tuyến, cần kết nối internet để sử dụng
 • Vietmap S2 là ứng dụng bản đồ ngoại tuyến, có thể sử dụng mà không cần internet

2. Bản đồ giao thông

 • Vietmap Live Pro có khả năng cập nhật bản đồ và cảnh báo giao thông theo thời gian thực
 • Vietmap S2 cần phải cập nhật bản đồ thủ công qua wifi hoặc sim

3. Giao diện

 • Vietmap Live Pro có giao diện hiện đại, sáng sủa và mô phỏng 3D
 • Vietmap S2 có giao diện lúa lúa và mô phỏng 2D

4. Tìm kiếm

 • Vietmap Live Pro có chức năng tìm kiếm thông minh, có thể viết tắt tên đường để tìm nhanh
 • Vietmap S2 có chức năng tìm kiếm hạn chế, cần phải nhập đầy đủ tên đường

5. Cảnh báo

 • Vietmap Live Pro có chức năng widget cảnh báo giao thông trên màn hình chính của điện thoại
 • Vietmap S2 không có chức năng này

5. Phương tiện

 • Vietmap Live Pro có thể sử dụng được cho mọi phương tiện
 • Vietmap S2 chỉ hỗ trợ cho ô tô

6. Mua sản phẩm

Tôi hy vọng những thông tin này có thể giúp bạn so sánh và lựa chọn được ứng dụng bản đồ phù hợp với nhu cầu của bạn.

Thảo luận về chủ đề này