Hướng dẫn xử lý khi không thể kết nối Android auto sau khi nâng cấp phiên bản mới

Người đăng: Vinh | 09/11/2023

💡Đối với người dùng CarlinKit 5.0, những người vẫn không thể kết nối Android Auto sau khi nâng cấp, vui lòng "quên thiết bị" trong danh sách WiFi và Bluetooth trên điện thoại của bạn, sau đó kết nối lại.

Thảo luận về chủ đề này